zaterdag 26 november 2016

Afbeeldingsresultaat voor reiskoffertje kind tekening

De laatste week van november gaat van start. Drie maanden vertoeft uw kapoen al in het eerste leerjaar! En wat heeft hij of zij al allemaal geleerd? Op zo'n korte tijd zit er al heel wat in hun reiskoffertje door de lagere school. Maar er moet uiteraard nog heel wat bij.
Voor lezen zijn we halverwege. Nog drie kernen te gaan. De moeilijkste klanken moeten nog komen. Dit zal kern 5 worden! Maar eerst kern 4 waar ze een verhaal van een sportieve oma te horen krijgen. Tijdens deze kern leren we 5 nieuwe letters en woorden. Er zitten vier klanken in die ze nog niet in een ander woord gezien hebben.

Afbeeldingsresultaat voor schrijven

Het schrijven gaat vlotter en vlotter. De kinderen kijken er naar uit om hun naam in schrijfletters te schrijven. We zullen dit binnenkort oefenen. Die zal eerst nog in losse letters geschreven worden. Het is door de verbindingen dat  het vaak fout loopt. Als de letters heel vlot afzonderlijk gekend zijn, lukt dit zonder problemen om die dan te verbinden. Maar haast en spoed is zelden goed.


Afbeeldingsresultaat voor vraagtekenWe gaan verder met de hoeveelheden te splitsen. Deze week werken we rond hoeveelheid 7. Sommige kinderen melden mij dat er splitskaartjes zijn dat ze thuis oefenen.. Die hebben ze niet van mij... Het is belangrijk dat ze automatiseren maar... ze moeten vooral "inzicht" hebben. En dit heeft niets te maken met uit het hoofd leren. Vandaar dat wij dit op school echt belangrijk vinden en dat de zorgjuf dit voor haar rekening neemt.

Gerelateerde afbeelding                   
 Na het splitsen gaan we weer optellen en              aftrekken. Deze bewerkingen krijgen de naam van som en verschil. Ook hier staat materiaal centraal om te automatiseren. Kinderen leren om een rekenverhaal om te zetten in een bewerking of omgekeerd. Dit is niet altijd zo eenvoudig.
voorbeeld:

  •  Zwart Piet had in zijn zak 7 pakjes en gooit er twee in de schoorsteen.          Hoeveel pakjes heeft Piet nu nog in zijn zak                                                            Daaruit komt de bewerking: 7 - 2 = 5. 
  • Sint krijgt op maandag 4 brieven en op dinsdag 3 brieven. Hoeveel brieven heeft Sint gekregen? (4 + 3 = 7) 
  • Bedenk een verhaal bij 5 + 2 , 7 - 1 , ....
We brachten deze week ook de "meter" aan als standaardmaat bij het meten van afstanden, voorwerpen, .... We werken steeds met 1 meter. Een veelvoud ervan of langer of korter. Er wordt dus niet gesproken van een halve meter, een centimeter, ... Maar dus wel van juist.... m of  ruim...m of bijna.... m.  

Afbeeldingsresultaat voor sinterklaas
In de lessen Wo werken we natuurlijk rond het thema : "Zie ginds komt.... " Inderdaad... Sinterklaas. 
Bedankt alvast voor het vele soorten schoenen! Wie weet brengt Piet of  Sint binnenkort wel koekjes????
Donderdag sluiten we dit thema dan af met het grote bezoek op onze school... 
Kriebelende buikjes alom! 


 

vrijdag 18 november 2016

Het bezoek aan het huis van de Sint was super!! We kwamen binnen langs een grote deur en mochten op de mooie rode loper stappen... Verhalenpiet stapte met ons mee door het huis... Alle kamers kregen een bezoekje! De kinderen hadden ogen te kort om te kijken.... Wie een brief of tekening had gemaakt mocht die in de werkkamer van de Sint leggen. Ik mocht in de grote stoel van Sint zitten en lezen in zijn boek. In de keuken mochten we een letterkoekje proeven. Het kamer van de Sint was heel mooi... Juf Justine mocht zijn ring eens passen. Maar... dan werd je versteend... En echt... Juf Justine kon niet meer bewegen.. Best dat Piet de ring weer kon afdoen.. De regen was wel een tegenvaller toen we naar de refter moesten stappen maar binnen was het weer lekker warm en de broodjes deden deugd. Vandaar vertrokken we dan naar het museum waar we een "zwartepietenpop" hebben geknutseld... Ook daar was het lekker warm.. Terug naar de bus kregen we een tweede regenvlaag over ons.. maar gelukkig stond de bus er al en zaten we daar ook weer lekker warm...Ik hoop dat de kinderen veel hebben verteld.. Hieronder vind je enkele kiekjes van die dag..